សារពីប្រធានមហាវិទ្យាល័យ

ស៊ុំ សុចិន្តា

វិស័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពដើរតួជា “មាសបៃតង” រួមចំ៉ណែកដល់ការអភិឌ្ឍនសេដ្ឋកិច្ច សង្គមតាមរយៈការបង្កើតនិងបង្កើនឱកាសការងារ បង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់និងប្រយោល ដែលជម្រុញការនាំចេញនៅនឹងកន្លែង។ ក្នុងនោះយើងខ្ញុំបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ តាមរយៈជម្រុញនិងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញថ្មីបន្ថែមដល់អ្នកបម្រើការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ដែលជាតម្រូវការទីផ្សារទេសចរណ៍ទាំងបរិមាណនិងគុណភាព។

តាមរយៈនេះ ខ្ញុំបាទសូមលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតនិងសាធារណជនទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍និងឆ្លៀតឱកាសចូលរួមសិក្សាលើមុខជំនាញទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច ព្រមទាំងជំនាញសិល្បៈនៃការចម្អិនម្ហូបអារហារដែលជាផ្នែកមួយនៃ Food & Beverage ដើម្បីបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅនិងពង្រីកសេវាទេសចរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ។

 

 

អត្ថប្រយោជន៍

 • សិក្សាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីបរទេសនិងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ មគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ សណ្ឋារគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ។
 • សិក្សាផ្តោតលើទ្រឹស្តី ៣០% និងអនុវត្តជាក់ស្តែង ៧០% ។
 • បន្ទប់ទ្រឹស្តីនិងអនុវត្តបំពាក់ដោយឧបករណ៍សម្ភារទំនើប ។
 • កម្មវិធីសិក្សាស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារជាតិនិងអន្តរជាតិ។
 • អំឡុងពេលសិក្សា និស្សិតនឹងមានកន្លែងចុះកម្មសិក្សាការងារនៅតាមសណ្ឋារគារ ភោជនីយដ្ឋាន និងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ល្បី។
 • និស្សិតនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ២ដងក្នុង១សប្តាហ៍។
 • បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា និស្សិតមានឱកាសទទួលបានការងារធ្វើដោយទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យតាមរយៈមហាវិទ្យាល័យផ្ទាល់។
 • និស្សិតអាចស្នាក់នៅអន្តេវាសិកដ្ឋានរបស់វិទ្យាស្ថាន ដោយបង់ថ្លៃស្នាក់នៅក្នុងតម្លៃពិសេសបំផុត។
 • វិទ្យាស្ថានមានរថយន្តសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសិស្ស-និស្សិត។
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ឬវិស្វករ
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១
 • ភាសាអង់គ្លេស (English)
 • ភាសាកូរ៉េ (Korean)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ(Data Communication)
 • ភាសាកម្មវិធី Java (Java Programming)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការ (Operating System)
 • រចនារូបភាពតាមកុំព្យូទ័រវគ្គ២ (Computer Image Design 2)
 • រចនាគេហទំព័រវគ្គ១ (Web Design 1)
 • គ្រប់គ្រងទិន្នន័យដោយ Access (Database Application Using Access)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២
 • ភាសាអង់គ្លេស (English)
 • ភាសាកូរ៉េ (Korean)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ(Data Communication)
 • ភាសាកម្មវិធីតាមបែប OOP (Object Oriented Programming)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញខ្នាតធំ (Fund. Of Enterprise Networking)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Database Fundamental)
 • គោលការណ៍ និងរចនាគំនូរជីវចល (Prin. & Design of Animation)
 • រចនាគេហទំព័រវគ្គ២ (Web Design 2)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី១
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
 • គ្រប់គ្រងទូទៅ (General Management)
 • វិភាគ និងរចនាប្រព័ន្ធ (System Analysis and Design)
 • សរសេរកូដសំរាប់គំនូរជីវចល (Mul. Media Authoring & Scripting)
 • ភាសាកម្មវិធី PHP និង MySQL (PHP & MySQL)
 • គ្រប់គ្រងទិន្នន័យមេប្រើដោយ SQL Server (Database Server Using SQL Server)
 • ប្រព័ន្ធ Routing Protocols និង Switching (Routing Protocols & Switching)
ឆ្នាំទី៣ឆមាសទី២
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
 • មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (Vocational Conciousness)
 • បច្ចេកវិទ្យា Web 2.0 (Web 2.0 Technology)
 • បច្ចេកវិទ្យា Dot Net (Dot Net Technology)
 • ភាសាកម្មវិធី PHP និង MySQL កំរិតខ្ពស់ (Advanced PHP & MySQL)
 • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ (Mobile App Development)
 • គ្រប់គ្រងទិន្នន័យមេប្រើដោយ Oracle (Database Server Using Oracle)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការមេលើ Windows (Windows Server)
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១
 • អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រជាមួយ Dot Net (Web Development with Dot Net)
 • វិធីសា្រវជ្រាវ និងការសរសេរសារណា (Research Method & Prop. Prep.)
 • អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រជាមួយ PHP និង MySQL (Web Develop with PHP & MySQL)
 • បច្ចេកវិទ្យា WAN (WAN Technology)
 • សុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័រ (Computer Security & Disaster Recovery)
ឆ្នាំទី៤ឆមាសទី២
 • គ្រប់គ្រងគម្រោងព័ត៌មានវិទ្យា (ICT Project Management)
 • ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច (E-Commerce)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ Linux (Linux Server)
 • សុវត្ថិភាពអ៊ិនធើណែត (Internet Security)
ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់
ឆ្នាំសិក្សាឆមាសមុខវិជ្ជា
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី១
 • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
 • គណិតវិទ្យា (Mathematics)
 • កីឡា (Physical Education)
 • រដ្ឋបាលសាធារណៈ(Public Administration)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រ (Computer Fundamentals)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Operating System)
 • ភាសាកុំព្យូទ័រ (Computer Programming)
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ វគ្គ១ (Basic Computer 1)
 • រចនារូបភាព (Computer Image Design)
ឆ្នាំទី១ឆមាសទី២
 • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (General English)
 • ភាសាកុំព្យូទ័រ (Computer Programming)
 • កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យលើ Access(Database Application using MS. Access)
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ វគ្គ២ (Basic Computer 2)
 • តម្ហែទាំ និងតម្លើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រវគ្គ១ (Maintenance 1)
 • រចនារូបភាព (Computer Image Design)
 • រចនាគេហទំព័រ (Web Design)
 • CISCO 1: គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញខ្នាតធំ (CISCO 1: Fundamentals of Enterprise Networking)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី១
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ (Data Communication)
 • តម្ហែទាំ និងតម្លើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រវគ្គ២ (Maintenance 2)
 • កាត់តវីដេអូ និងសម្លេង (Multimedia Editing)
 • បចេ្ចកវិទ្យា Web 2.0 (Web 2.0 Technology)
 • ភាសាកម្មវិធី Visual Basic វគ្គ១ ( Visual Basic 1)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ Windows វគ្គ១ (Windows Server 1)
 • CISCO 2: Routing Protocols និង Switching (CISCO 2: Routing Protocols & Switching)
ឆ្នាំទី២ឆមាសទី២
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស (Technical English)
 • មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (Vocational Consciousness)
 • សហគ្រិនភាព (Entrepreneurship)
 • ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ (Data Communication)
 • គោលការណ៍ និងរចនាគំនូរជីវចល (Principle & Design of Animation)
 • ភាសាកម្មវិធី Visual Basic វគ្គ២ ( Visual Basic 2)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមេលើ Windows វគ្គ២ (Windows Server 2)
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux (Fundamentals of Linux OS)
 • CISCO 3: Routing Protocols និង Switching​​ (CISCO 3: Routing Protocols & Switching)

ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ (២ឆ្នាំ)

$350
$350
 • ជាប់ ឬធ្លាក់បាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
 • ច័ន្ទ-សុក្រ
  ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ឬវិស្វករ (៤ឆ្នាំ)

$500
$500
 • ជាប់ប់ាក់ឌុប (ថ្នាក់ទី១២)
 • ច័ន្ទ-សុក្រ
  ៨ៈ០០ - ១២ៈ០០
Coming Soon

Weekend

 • Comming Soon
  with 1 hour break
រូបភាព
គោត្តនាម-នាម
តួនាទី
កម្រិតវប្បធម៌
បណ្តាញទំនាក់ទំនង
ស៊ុំ សុចិន្តា
ប្រធាន

អនុបណ្ឌិត

ថៃ ឆារ៉ាត់
អនុប្រធាន

អនុបណ្ឌិត

ហ៊ាន វណ្ណារិន
អនុប្រធាន

អនុបណ្ឌិត

សុខ ចាន់ទី
សាស្ត្រាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រ

ស៊ុន សុនិមល
សាស្ត្រាចារ្យ

បរិញ្ញាបត្រ

លោកស្រី ហេង ចរិយា
092-959585

th.info@npic.edu.kh